Hoppa till huvudinnehållet

EP121U Datorsystem 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till datorsystem från digital konstruktion, datorns huvudsakliga komponenter och dess arkitektur till abstraktionen virtuell maskin med kompilator och operativsystem.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-08-28 uppdragsutbildning

Anmälningskod

51038

Rubriker med innehåll från kursplan EP121U (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till datorsystem från digital konstruktion, datorns huvudsakliga komponenter och dess arkitektur till abstraktionen virtuell maskin med kompilator och operativsystem.

Grundläggande datorkunskap

 • Konstruktion av logiska komponenter, sammansättning av processorn och datorns maskinvara samt maskinkod och assembler.
 • Virtuell maskin med en stackabstraktion och kompilering från VM till assembler.
 • Kompilering från högnivåspråk till virtuell maskin.
 • Grunder för operativsystem.
 • Vanligt förekommande arkitekturer med instruktionsuppsättningar, cacheminnesstruktur, processorkärnor, spekulativ exekvering. 

Fördjupning inom utvalda aspekter av operativsystem

 • Implementation av en kommandotolk för ett UNIX-system.
 • Dekompilering
 • Linuxkärnan
 • Signaler, Pipes

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna 

 • redogöra för och diskutera grundläggande koncept för maskin- och programvarukonstruktion av datorer från logik till operativsystem
 • konstruera en dator från grunden utifrån givna delar och mallar 
 • använda programverktyg för att testa en given konstruktion
 • redogöra för uppgiften som operativsystem utför och kunna realisera valda delar av den

i syfte att bedriva fortsatt utbildning mot datasäkerhet.

Kurslitteratur och förberedelser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd