Hoppa till huvudinnehållet

EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp

The course gives a modern introduction into network and systems management. Topics found in traditional network management textbooks, e.g., standards for management protocols, data models, and architectures, are given less space. Emphasis is put on new approaches, such as decentralized management, and the management of emerging technologies, e.g., web services.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan EP2300 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The course includes a series of lectures, complemented by a programming project, which can be performed on-line and do not require lab presence.

Classical topics:

 • SNMP-A Management Protocol and a Framework
 • Other Management Frameworks (e.g., TMN)
 • Management Paradigms (e.g., Management by Delegation)

Modern topics:

 • Decentralized Management Systems
 • Self-Configuration and Self-Management
 • Management of Internet and Web Services
 • Policy-based Management

Lärandemål

After taking the course, students will understand the importance of management in the context of networks, services and distributed systems. They will know the current approaches to manage different technologies and the role of standardization. Finally, they will be able to design and implement simple management functions on a real system.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande: 120hp  samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

To benefit from the course. students should have a background in computer communication and have basic programming skills in either C/C++ or in Java. For computer communication, I recommend 2G1316 or 2G1501 as introductory courses, and possibly also a follow-up course, such as 2D1392, 2G1305, or 2G1507.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The course is not based on a specific textbook. For an introduction into SNMP, which covers only a part of the course, I recommend William Stallings: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2, Addison-Wesley Pub Co; ISBN: 0201485346; 3rd edition (1998).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Written examination (2,5 credits)
Lab projects (2,5 credits)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EP2300

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

2E1633 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar.
2E1603 Datakommunikation - ekonomi – ledarskap.
2G1319 Communication Systems Design.
M.Sc. project (exjobb).

Kontaktperson

Rolf Stadler

Övrig information

Ersätter 2E1632.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.