Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

The course focuses on distributed algorithms that enable key functions in emerging technologies, such as p2p services, networked control systems and network management for next-generation networks. 

The course is organized around two project assignments, each of which focusing on a specific topic. The project modules are independent of each other. Each topic will be introduced based on papers from the research literature. A project assignment has a programming part (Java), and students must deliver a report on the project results.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan EP2400 (HT 2008–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Example of topics, which can vary from year-to-year: ·         algorithms for data aggregation in networks and distributed systems·         algorithms for distributed search·         algorithms for distributed configurations·         algorithms for distributed trust and reputation schemes

Lärandemål

The main goal is to expose studens to algorithms that are essential for new technologies, in form of projects with an experimental flavor.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

For single course students: 120 credits and documented proficiency in English B or equivalent

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

All literature will be made available through the course site.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

The basis for grading will be the project reports for the two projects. Both projects will count in equal amounts towards the course grade

Övriga krav för slutbetyg

The student must complete and pass both projects.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Rolf Stadler

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EP2400

Ges av

EES/Nätverk och systemteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Rolf Stadler

Övrig information

Replaced with EP2420 Network Analytics