EP2940 Internettjänster och trafikmätningar 7,5 hp

Internet Services and Traffic Measurements

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Multimediatjänster såsom IP-TV, IP-telefoni och videoöverföring blir allt vanligare i IP-nät. Med denna utgångspunkt behandlar kursen behovet av nya tjänstearkitekturer för Internet, mätning och monitorering av väsentliga kvalitetsparametrar samt nätverkshantering.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna

 • Analysera krav och förutsättningar för multimediatjänster i Internet
 • Förklara och analysera olika tjänstearkitekturer för IP-nät
 • Förstå och använda protokollet SNMP (Simple network management protocol) för nätövervakning
 • Förstå metoder och använda verktyg för nätövervakning och trafikmätningar, samt analysera resultaten

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Internettjänster: IP-telefoni och session initiation protocol (SIP), IP-TV videoöverföring, peer-to-peer-tjänster och webbtjänster
 • Nya tjänstearkitekturer, t.ex. Integrated services, Differentiated services
 • Metoder och verktyg för nätövervakning och mätningar
 • Mätning och verifiering av prestanda och tjänstekvalitet på nätverksnivå och applikationsnivå i IP-baserade nät
 • Protokollet Simple network management protocol (SNMP)
 • Strukturering av information för nätverkshantering och trafikmätningar
 • Orientering om forskning och utveckling inom området

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Förkunskaper motsvarande kurserna Kommunikationsnät I och Kommunikationsnät II.

Litteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

(Kommentar: Ingen bok är fastställd än)

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • RED1 - Redovisning, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända skriftliga rapporter (RED1: 4.5 hp), betygsskala: A-F
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskala: U, G
Slutbetyg: betygsskala: A-F

Ges av

EECS/Kommunikation

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.