EQ1000 Grundläggande radioteknik 1,5 hp

Radio Basics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen beskriver enklare system för analog och digital radiokommunikation. Dessutom diskuteras vågutbredning, antenntyper, uppbyggnad av sändare/mottagare, trafiksätt, samt reglemente. Man får också praktiskt tillämpa handhavande av enklare analog radiokommunikationsutrustning.  

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Student som godkänts i kursen skall kunna

 • beskriva och ge exempel på enklare system för analog radiokommunikation
 • ange grundläggande skillnader mellan analog och digital kommunikation
 • beskriva och förklara grunderna i trådlös signalöverföring
 • tillämpa praktiskt handhavande av enklare analog radiokommunikation
 • värdera genom praktiska försök enklare analog radiokommunikation

Student som fullföljt kursen med högre betyg skall utöver de mål som gäller för godkänt kunna

 • beskriva schematiskt hur en analog radiosändare/mottagare är uppbyggd
 • nämna olika trafiksätt
 • relatera enklare analog radiokommunikation till moderna alternativ till trådlös kommunikation.

Kursens huvudsakliga innehåll

Vågutbredning, antenntyper, uppbyggnad av sändare/mottagare, trafiksätt, reglemente.

Kursupplägg

Föreläsningar: 6h + studiebesök

Laboration: heldag

Behörighet

Grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Litteratur

Ingen obligatorisk kurslitteratur

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro

LAB; 1,5 hp

Ges av

EES/Teknisk informationsvetenskap

Kontaktperson

Peter Händel

Examinator

Peter Händel <ph@kth.se>

Påbyggnad

Vidare kurser inom signalbehandling och kommunikation (EQXXXX).

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.