Hoppa till huvudinnehållet

FAG5125 Geodynamik 7,5 hp

Syftet med kursen är:

• Att utveckla en övergripande förståelse av jordens physical system,

• Att ge de kunskaper som krävs för att modellera storskaliga geodynamiska processer,

  Efter kursen ska studenten kunna:

- Uppnå kunskap om fysiken i jordens inre,

- Förstå de kvantitativa aspekterna av plattektonik och jordens struktur,

- Beskriv stress och strain i Solids,

- Förstå problemen med klimatförändringar och geodynamik,

- Förklara principen för isostasy.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAG5125 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Att ge studenten en allmän kunskap om pågående geodynamiska processer med betoning på tolkning på geodetiska data. Huvudämnena är:

 • Jordens rotation och globala dynamiska processer (jordens rotation, polar rörelse, Reference Ramar, nutation och precession),
 • Gravitationsfältet av jorden (Potential teori, geoiden),
 • Mass transport och massfördelning i jordsystemet,
 • Jordens tidvatten,
 • Isostasy och Compensation och deras applicaions i modellering av jorden,
 • Tektonik och Jordskorpans Deformation (Plate kinematik, kontinentaldrift, havsbotten spridning),
 • Ytvattnets topografi och havsnivåförändringar (klimatstudier),
 • Effekter av jordens skikt (t.ex. post-glacial rebound, lastning) och applikationer,
 • Stress och Strain i Solids.

Lärandemål

Syftet med kursen är:

 • Att utveckla en övergripande förståelse av jordens physical system,
 • Att ge de kunskaper som krävs för att modellera storskaliga geodynamiska processer

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Uppnå kunskap om fysiken i jordens inre,
 • Förstå de kvantitativa aspekterna av plattektonik och jordens struktur,
 • Beskriv stress och strain i Solids,
 • Förstå problemen med klimatförändringar och geodynamik,
 • Förklara principen för isostasy.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Advanced Physical Geodesy

Satellite gravimetry

Satellite Positioning

1N5113 Theory of Science and Research Methods, Technological and Natural Sciences.

Rekommenderade förkunskaper

Advanced Physical Geodesy

Satellite gravimetry

Satellite Positioning

1N5113 Theory of Science and Research Methods, Technological and Natural Sciences.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Geodynamics: Applications of continuum physics to geological problems, 2nd Ed. by D.L Turcotte and G. Schubert, Cambridge University Press, 2001 (T&S).
 • Fowler C M R (1990) The solid earth: an introduction to global geophysics. Cambridge University Press.
 • David E. Smith, Donald L. Turcotte, (2013). Contributions of Space Geodesy to Geodynamics: Earth Dynamics. Published Online: 15 MAR 2013. DOI: 10.1029/GD024.  Online ISBN: 9781118669723.
 • Scientific papers downloadable via the university’s library

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 2,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG5125

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Professor Anna Jensen anna.jensen@abe.kth.se 08-7907353

Övrig information

Geodynamics: Applications of continuum physics to geological problems, 2nd Ed. by D.L Turcotte and G. Schubert, Cambridge University Press, 2001 (T&S).

- Fowler C M R (1990) The solid earth: an introduction to global geophysics. Cambridge University Press.

- David E. Smith, Donald L. Turcotte, (2013). Contributions of Space Geodesy to Geodynamics: Earth Dynamics. Published Online: 15 MAR 2013. DOI: 10.1029/GD024.  Online ISBN: 9781118669723.

- Scientific papers downloadable via the university’s library

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Geodesi och satellitpositionering