Hoppa till huvudinnehållet

FAG5127 Satellit gravimetri 7,5 hp

Kursen berör både teori och tillämpningar av observation av jordens gravitationsfält från

rymdburna plattformar. Efter kursen ska studenten kunna:

- Förklara observationsförfaranden inklusive banmekanik,

- Illustrera satellit gravimetri signalutbredning, fel och osäkerheter,

- Beskriva begreppen kring aktuella satellituppdrag såsom radar och laserhöjdmätning, rymd gravimetri och gradiometry,

- Använda satellit gravimetri data för att studera tektonik, geodynamik, hav och is yta övervakning, hydrologi och terrängmodellering.

Syftet med kursen är att använda satellit gravimetri data i ett brett spektrum av geo-vetenskapliga tillämpningar. Huvudämnena är:

- Satelliter i omloppsbana (banor, kraftor, satellit banplan bestämning, felkällor),

- Gravimetri (satellit gravimetri och gradiometry begrepp, analys av satellitbaner, jordens gravitationsfält, nuvarande satelit missioner),

- Altimetri (radar och laserhöjdmätning, tidigare och nuvarande missioner, arbeta med höjdmätningsdata)

- Satellit gravimetri applikationer (fast jord, hav, is / havsis, hydrologi, gravitation, geoiden, datum fastläggande, magnetfält, förandringar i jordytan och klimatförändring)

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAG5127 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att använda satellit gravimetri data i ett brett spektrum av geo-vetenskapliga tillämpningar. Huvudämnena är:

 • Satelliter i omloppsbana (banor, kraftor, satellit banplan bestämning, felkällor),
 • Gravimetri (satellit gravimetri och gradiometry begrepp, analys av satellitbaner, jordens gravitationsfält, nuvarande satelit missioner),
 • Altimetri (radar och laserhöjdmätning, tidigare och nuvarande missioner, arbeta med höjdmätningsdata)
 • Satellit gravimetri applikationer (fast jord, hav, is / havsis, hydrologi, gravitation, geoiden, datum fastläggande, magnetfält, förandringar i jordytan och klimatförändring).

Lärandemål

Kursen berör både teori och tillämpningar av observation av jordens gravitationsfält från

rymdburna plattformar. Efter kursen ska studenten kunna:

 • Förklara observationsförfaranden inklusive banmekanik,
 • Illustrera satellit gravimetri signalutbredning, fel och osäkerheter,
 • Beskriva begreppen kring aktuella satellituppdrag såsom radar och laserhöjdmätning, rymd gravimetri och gradiometry,
 • Använda satellit gravimetri data för att studera tektonik, geodynamik, hav och is yta övervakning, hydrologi och terrängmodellering.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Advanced Physical Geodesy

Rekommenderade förkunskaper

Advanced Physical Geodesy

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Flury J. and Rummel R. Future Satellite Gravimetry and Earth Dynamics, ISBN 978-0-387-33185-0.
 • Visser PNAM  (1992) The use of satellites in gravity field determination and model adjustment, Delft University of Technology,
 • Koop R. (1993) Global gravity field modelling using satellite gravity gradiometry, Delft U.T.
 • Sneeuw N. (2000) A semi-analytical approach to gravity field analysis from satellite observations, DGK, Series C, No. 527, Munich.
 • Rummel R, G Balmino, J Johannessen, P Visser, P Woodworth, (2002). Dedicated gravity field missions—principles and aims. Journal of Geodynamics 33 (1), 3-20
 • Scientific papers downloadable via the university’s library.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 2,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG5127

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kurslitteratur:

- Flury J. and Rummel R. Future Satellite Gravimetry and Earth Dynamics, ISBN 978-0-387-33185-0.

- Visser PNAM  (1992) The use of satellites in gravity field determination and model adjustment, Delft University of Technology,

- Koop R. (1993) Global gravity field modelling using satellite gravity gradiometry, Delft U.T.

- Sneeuw N. (2000) A semi-analytical approach to gravity field analysis from satellite observations, DGK, Series C, No. 527, Munich.

- Rummel R, G Balmino, J Johannessen, P Visser, P Woodworth, (2002). Dedicated gravity field missions—principles and aims. Journal of Geodynamics 33 (1), 3-20

- Scientific papers downloadable via the university’s library.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Geodesi och satellitpositionering