FEG3211 Analys av elkraftsystem, del 1 10,0 hp

Power System Analysis, part 1

The course concerns the fundamental models and methods utilized in power system analysis. The generality of these models and methods makes them equally applicable to analysis of small-scale industrial power systems, local distribution grids, and national transmission systems.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

The course is given in English, and treats models and computation methods for power systems. The models and the methods are general and can be applied to industrial power system and local distribution networks as well as to national transmission networks. In the course assignments these models and methods are applied to solve realistic problems with computer programs written in MATLAB.

The following areas are treated in the course:

 • Balanced system: three-phase systems, single-line equivalent, the per-unit system, circuit theorems, admittance matrixes, impedance matrixes, models of components in power systems such as lines, generators, cables, transformers, loads etc.
 • Load flow analysis: problem formulation, models, solution methods.
 • Optimal load flow and sensitivity analysis: reactive power dispatching to decrease power losses.
 • Unbalanced system: symmetrical components, calculation methods, models of transmission lines, transformers, generators etc.
 • Fault analysis: system models, and calculation of fault currents where there is an unbalanced fault.

Lärandemål *

Upon completion of the course the student should be able to

 • explain static state in a power system,
 • create computational models for analysis of both symmetrical and unsymmetrical conditions in power systems,
 • perform load flow computations and analyze the load flow results,
 • perform an optimal power flow for reactive power dispatching to decrease power losses.
 • analyze the system performance where there is an unbalanced fault, and also calculate the corresponding fault current.

Kursupplägg

Lectures, assignments, exam and project.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

The course is intended for Ph.D. students in electric power systems, but can also be interesting for students from other fields of electrical engineering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

L. Söder & M. Ghandhari, ”Power System Analys, Part I”

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  The result of the project is reported in a technical report.

  Övriga krav för slutbetyg *

  • Approved exam.
  • Approved technical report.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Mehrdad Ghandhari Alavijh

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  EECS/Elkraftteknik

  Huvudområde *

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå *

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Mehrdad Ghandhari

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Forskarkurs

  Forskarkurser på EECS/Elkraftteknik