Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FEP3316 Seminariekurs i avancerade ämnen inom kommunikationsnät 1 8,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Anmälningskod

60908

Rubriker med innehåll från kursplan FEP3316 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Current research topics in communication networks, which will change from year to year. Examples: performance aspects of wireless sensor networks or peer-to-peer media streaming systems, scalability of management systems, security aspects of vehicular networks.

Lärandemål

After the course, the student should be able to:

·        Present a research problem and research results in a concise way and the within allotted time.

·        Defend the research approach, design decisions, and the evaluation methods in a discussion.

·        Moderate a discussion after a research presentation.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Publications and technical reports related to the presented material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 8,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Two presentations per academic year.

Twice per year moderating the discussion after a presentation.

Attendance and active participation in all sessions.

The course extends over two years.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mathias Ekstedt (mekstedt@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Nätverk och systemteknik