Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFEP3316 Seminariekurs i avancerade ämnen inom kommunikationsnät 1 8,0 hpAdministrera Om kursen

This is a seminar-style course, in which on-going research and recent research results in the area of communication networks and systems are presented and discussed. The course is two hours per week, covers two periods of the academic year and extends over two academic years. The presentations are given by the participating students. The topics are selected by the students in coordination with their advisors. They typically revolve around the student’s PhD research subject. This is the first installment of the course, typically taken by PhD students in years 1 and 2 of their studies.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan FEP3316 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Current research topics in communication networks, which will change from year to year. Examples: performance aspects of wireless sensor networks or peer-to-peer media streaming systems, scalability of management systems, security aspects of vehicular networks.

Lärandemål

After the course, the student should be able to:

·        Present a research problem and research results in a concise way and the within allotted time.

·        Defend the research approach, design decisions, and the evaluation methods in a discussion.

·        Moderate a discussion after a research presentation.

Kursupplägg

Weekly seminars

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Publications and technical reports related to the presented material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 8,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Two presentations per academic year.

Twice per year moderating the discussion after a presentation.

Attendance and active participation in all sessions.

The course extends over two years.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Robert Lagerström

Profile picture Rolf Stadler

Profile picture Gunnar Karlsson

Profile picture Mathias Ekstedt

Profile picture Joakim Lilliesköld

Profile picture Pontus Johnson

Profile picture Viktoria Fodor

Profile picture Liv Gingnell

Profile picture György Dán

Profile picture Panagiotis Papadimitratos

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FEP3316

Ges av

EECS/Nätverk och systemteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Liv Gingnell

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Nätverk och systemteknik