Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFEP3390 Läsgrupp för avancerade ämnen inom kommunikationsnät 1 10,0 hpAdministrera Om kursen

In this course students acquire knowledge and skills regarding an advanced topic in communication networks. The course is generally based on a graduate textbook. Active participation is required in form of presentations and homework. Course participation is limited to a small group. The course topic may change for each installation of the course.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FEP3390 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Advanced topicsin communication networks, which may change from year to year. Example: randomized algorithms and their application in communication systems.

Lärandemål

After the course, the student should be able to:

·        Thoroughly understand an advanced topic.

·        Solve problems that can be addressed using the studied methodology.

Kursupplägg

Lectures, exercises solved as homework problems. Students will present both lecture modules and as solved homework problems.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Depends on the particular topic chosen. Example: Probability and Computing, by M. Mitzenmacher and E. Upfal,Cambridge University Press, 2005.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 10,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

·        Successful presentations of lecture modules.

·        Correct solutions to home work problems.

·        Presentation of some of those solutions.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Robert Lagerström

Profile picture Rolf Stadler

Profile picture Gunnar Karlsson

Profile picture Viktoria Fodor

Profile picture György Dán

Profile picture Panagiotis Papadimitratos

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FEP3390

Ges av

EECS/Nätverk och systemteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Rolf Stadler

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Nätverk och systemteknik