HE1024 Realtidssystem 7,5 hp

Real Time Systems

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att förmedla grundläggande teorier om realtidssystem och ge en orientering om olika designmetoder för säkerhet och tillförlitlighet i realtidsystem. Kursen syftar också till att ge träning i praktisk användning av moderna utvecklingsmiljöer och felsökning av realtidsapplikationer.

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • Använda moderna verktyg för realtidssystem
 • Använda en färdig realtidskärna för att skapa egna realtidstillämpningar
 • Förklara olika sätt att synkronisera processer
 • Redogöra för olika schemaläggningsmetoder
 • Redogöra för distribuerade system speciellt med CAN-bussen

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Krav på hårdvara och kompilatorer: Datorarkitektur, mjukvarukonstruktion
 • Realtidskärnor: Timerinterrupt, pre-emptive och nonpre-emptive kärnor
 • Processbegreppet: Processkommunikation, synkronisering, ömsesidig uteslutning, låsning och schemaläggning
 • Portning till målsystem
 • Pålitliga system: Feltolerans och säkerhet
 • Härledning av WCET(worst case execution time)
 • Design av realtidsapplikationer

Kursupplägg

Föreläsningar
Laborationer

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

ML1300 Programmering grundkurs och
ML1305 Mikrodatorteknik
eller motsvarande samt grundläggande algebra

Litteratur

Kurskompendium: Robusta realtidssystem, delas ut under första kurstillfället.

Examination

 • LABA - Laborationer, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen.
Godkända laborationer.
Slutbetyg, betygsskalan A-F.

Slutbetyg baseras på tentamensbetyg när laborationerna har blivit godkända.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Kontaktperson

Radu Dobrin, radu.dobrin@mdh.se

Examinator

Lars Johansson <larsjo@kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer 6S3660

Kursen består av föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer och självstudier

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2014.