HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp

Introduction to Mathematics

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Matematik
  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TIBYH för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten för godkänt betyg kunna:

 • Använda  matematiska symboler och standardbeteckningar.

 • Förenkla algebraiska uttryck.

 • Lösa linjära och icke linjära olikheter.

 • Lösa ekvationer och olikheter som inkluderar absolutbelopp.

 • Bestämma definitionsmängder och göra beräkningar med uttryck som innehåller potenser, rötter, logaritmer, rationella och trigonometriska funktioner.

 • Utföra polynomdivision och partialbråksuppdelning.

 • Lösa logaritmiska och exponentiella ekvationer.

 • Lösa trigonometriska ekvationer. Använda arcusfunktioner.

 • Derivera elementära funktioner. Bestämma om funktionen är växande/avtagande, konvex/konkav på ett intervall.

 • Bestämma eventuella extrempunkter och funktionens extremvärde.

 • Klara enkla problem med cirklar, ellipser, parabler och hyperbler.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Talmängder: N, Z, Q, R, C.    Symboler  Σ , n! . 

 • Implikation, ekvivalens. Mängdoperationer A∩B, AUB, A\B , AC

 • Algebraiska uttryck.

 • Linjära och icke linjära olikheter. Teckentabell.

 • Absolutbelopp. Rotekvationer. Potenser. Rötter.

 • Kvadratkomplettering. Andragradsekvationer. Polynomdivision. Partialbråksuppdelning.

 • Exponentialekvationer. Logaritmer. Logaritmiska ekvationer.

 • Trigonometriska funktioner. Trigonometriska ekvationer. Arcusfunktioner.

 • Derivator. Deriveringsregler. Extrempunkter. Växande och avtagande funktioner. Konvexitet

 • Andragradskurvor. Cirkel, ellips parabel, hyperbel.

Behörighet

Litteratur

MATEMATIK FÖR INGENJÖRER, Staffan Rodhe, Håkan Sollervall, Studentlitteratur. Upplaga 6 (ISBN13: 9789144067964)

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Armin Halilovic, armin.halilovic@sth.kth.se

Examinator

Armin Halilovic <armin@kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6A2300

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.