HI1037 Internets domännamnsystem 7,5 hp

Internet's Domain Name System

Denna kurs är praktiskt orienterad och tänkt som en väg in i yrkeslivet för dig som vill jobba med kommunikationslösningar och internets infrastruktur. Kursen innehåller praktisk design, konfiguration och felsökning av DNS-lösningar för verkliga användningsområden.

Arbetsmarknaden är bred för dig som specialiserar dig på internets infrastruktur. Internetoperatörer, telekombolag, konsultbolag och stora webbhotell är möjliga arbetsgivare, men också stora IT-driftbolag som driver DNS och andra infrastrukturtjänster för sina kunders räkning. Många landsting och stora företag har stora interna nätverk och behöver därför också den här typen av kompetens. Internetkunskaper efterfrågas av svenska och internationella företag samt offentlig sektor.

I arbetet som infrastrukturtekniker ingår att planera, konfigurera och övervaka allt ifrån routernät, servrar, brandväggar till DNS och mejl. I de typiska arbetsuppgifterna med DNS ingår att ta fram DNS-lösningar, underhålla DNS-information och DNS–system samt att felsöka DNS-problem inom och utom den egna organisationen.

Föreläsningar och laborationer ges av yrkesverksamma DNS-tekniker från IIS, Internetstiftelsen i Sverige. IIS är en oberoende allmännyttig stiftelse som bland annat ansvarar för driften av de två toppdomänerna .se och .nu.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursens mål är att ge teoretiska insikter i hur domännamnssystemet är uppbyggt och fungerar samt praktiska färdigheter i att sätta upp, hantera och felsöka namnservrar och andra komponenter i DNS.

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

 • Kunna beskriva hur domännamnssystemet är uppbyggt.

 • Förstå domännamnens roll på internet.

 • Kunna exakt beskriva de vanligaste DNS-posterna (Resource Records) som förekommer i en zonfil.

 • Känna till och kunna beskriva begrepp som delegering, glue-poster, master- och slavserver och zonöverföring (zone transfer).

 • Kunna sätta upp olika namnserverkonfigurationer som rekursiv, auktoritativ, caching server samt förklara skillnaderna mellan dem.

 • Kunna sätta upp en namnserver med eller utan DNSSEC-signering.

 • Kunna beskriva skillnaderna mellan UDP och TCP som transportprotokoll för DNS, samt beskriva hur dessa används för DNS.

 • Kunna felsöka DNS-uppslagningar med verktyg som dig och drill.

 • Känna till vad Internationaliserade domännamn (IDN) är och hur sådana domännamn hanteras i DNS.

 • Känna till de viktigaste standarderna för DNS, DNSSEC och IDN.

 • Förtrogenhet med standarddokumenten inom IETF så att definitioner och standarder för DNS kan sökas upp.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Vad är DNS och vilka problem löser det?

 • DNS-begrepp – poster, zoner, delegering, resolver.

 • DNS namnrymd (domännamn). Tecken i domännamn.

 • DNS-protokollet. Genomgång av paketens uppbyggnad samt vad olika fält och flaggor har för betydelse. UDP och TCP som transportprotokoll.

 • Signering av DNS-poster med DNS security extensions – DNSSEC. Vilken funktion DNSSEC fyller och hur det används.

 • Praktisk hantering och felsökning av DNS.

 • Internationaliserade domännamn, IDN.

 • Installation och konfigurering av namnservrar, samt drift och underhåll. Felsökning.

 • Pågående DNS-utveckling: DNS Privacy och andra projekt.

Behörighet

Kursen kräver grundläggande kunskaper om Internet och dess protokoll motsvarande kursen Kommunikationsnät (HE1033).

Litteratur

 • Liu& Albitz: DNS and Bind, 5th ed (O’Reilly 2006)
 • Ett urval RFC:er (Request for Comments) utgivna av IETF
 • Kurskompendium med läsinstruktioner för RFC:erna

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Examinator

Ibrahim Orhan <orhan@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.