HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp

Medical Engineering, Basic Course

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Medicinsk teknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10021

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Flemingsberg

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 10

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Mats Nilsson <spexmats@kth.se>

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

HT18 för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10090

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 10

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P1: B2, E2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Mats Nilsson <spexmats@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla civilingenjörsprogram från och med årskurs 3 samt alla masterprogram.

Lärandemål

Efter genomgången kurs är målsättningen att studenten skall kunna:

• definiera och använda grundläggande medicinsk terminologi

• definiera och använda fysiologiska och medicinska grundbegrepp

• redogöra för och förklara medicintekniska metoder för diagnostik och terapi

• jämföra medicintekniska metoder med avseende på grundläggande fysikaliska principer och användningsområde

• tillämpa den förvärvade medicintekniska kunskapen på medicinska frågeställningar

Kursens huvudsakliga innehåll

De viktigaste begreppen och grunderna inom: medicinsk terminologi, medicinsk fysiologi, anatomi och histologi, sjukdomslära, diagnostik och terapi, sambanden med de tekniska metoder som används inom fysikalisk diagnostik, klinisk fysiologisk diagnostik, klinisk neurofysiologi, radiologisk diagnostik, internmedicin och terapi, kirurgi, intensivvård, obstetrik, onkologi och sjukhusfysik.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 120 hp avklarade högskolestudier inom naturvetenskapliga eller tekniska ämnen. Undantag från kunskaper i svenska ges när undervisningsspråk är engelska.

Litteratur

För svenskspråkiga studenter: "Jacobsons Medicin och Teknik", Redaktörer Maria Lindén & P. Åke Öberg, Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-44-04760-6

För engelskspråkiga studenter: "Medical Devices: Use and Safety", Bertil Jacobson & Alan Murray, Churchill Livingstone 2007, ISBN-13 978-0-443-10259-2 samt kompletterande material sålt av kursgivande avdelning.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Mats Nilsson, mats.nilsson@sth.kth.se

Examinator

Mats Nilsson <spexmats@kth.se>

Övrig information

Kursen är främst avsedd för åk 3-5 på program inom civilingenjörsutbildning samt åk 1 på masterprogrammet Medical Engineering.

Kursen ersätter den tidigare kursen HL2006, med undantag för den kursens avsnitt om strålningsfysik som flyttats till kursen HL2013.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.