HL1009 Neurovetenskap 7,5 hp

Neuroscience

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen ger en introduktion till de huvudsakliga delområdena inom neurovetenskapen, med syftet att ge en förståelse för nervsystemets organisation och arbetssätt, alltifrån den enskilda nervcellens funktion och de neurala nätverkens styrning av olika processer och beteenden, till högre centralnervösa funktioner.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om nervsystemets biologi, från den enskilda nervcellens funktion till hjärnans integrativa kontroll av kognitiva och andra högre centralnervösa funktioner. 

Efter kursen skall studenten:

·      Känna till och kunna redogöra för nervsystemets makro- och mikroskopiska struktur

·      Kunna redogöra för hela kedjan av strukturer och dessa strukturers funktion, från enskilda jonkanaler i cellmembran till sensoriska-, motoriska och kognitiva funktioner

·      Kunna summera den vetenskapliga basen för att erhålla kunskap om nervsystemets olika delar

Kunna värdera och redogöra för innehållet i vetenskapliga artiklar inom områden relaterade till neurovetenskap och neuroinformatik

Kursens huvudsakliga innehåll

Den enskilda nervcellens funktion på molekylär och cellulär nivå, de neuronala nätverkens uppbyggnad, nervsystemets allmänna strukturella uppbyggnad, styrning av enkla och mer komplexa centralnervösa funktioner. Undervisningen innefattar föreläsningar, laborationer och projektuppgifter.

Behörighet

Naturvetenskapligt-tekniskt basblock för B, Bio, D, E, F, K, M eller T vid KTH, eller motsvarande.

Litteratur

Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, LaMantia, McNamara, Williams (Eds) Neuroscience 4th ed. Sinauer Associates inc. publishers 2008 (ISBN 978-0-87893-697-7). 

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 5 hp)

Projekt (PRO1; 1,5 hp)

Laborationer (LAB1; 1 hp)

På de enskilda momenten sätts betyg P/F

För slutbetyg görs en sammanvägning av de olika momenten och betyg sätts enligt betygsskalan A-F

Ges av

STH/Medicinsk Teknik

Examinator

Jeanette Hällgren Kotaleski <jeanette@csc.kth.se>

Övrig information

Kursen ingår i kompetensinriktningen Biomedicinsk teknik, samt i det nya mastersprogrammet i Beräkningsbiologi och Systembiologi, Obligatorisk närvaro på uppropet vid kursstart.Begränsat deltagarantal.

Tidigare kursnummer: 7E1201

Ny kurskod från H08: DD2401

Påbyggnad

HL1010 Systembiologi.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.