HL2000 Medicinska bildgivande system 15,0 hp

Medical Imaging Systems

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Fysik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Anna Bjällmark, anna.bjallmark@sth.kth.se, Matilda Larsson, matilda.larsson@sth.kth.se

Examinator

Lars-Åke Brodin <labrodin@kth.se>