HM1006 El- och styrteknik 7,5 hp

Electrical and Control Engineering

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge en allmänbildning i el- och styrteknik. Detta för att kunna se möjligheter inom produktframtagning och automation inom produktionsteknik. Vidare ska bättre förutsättningar för teknisk kommunikation mellan maskiningenjörer och elektroingenjörer skapas. Detta innebär att studenterna får bättre förmåga att se helheten i sammansatta produkter eller projekt.

Efter genomförd kurs ska studenten inom ellära kunna:

 • Beräkna och mäta elktriska storheter i kretsar.
 • Redogöra för hur induktiva och kapacitiva kretsar påverkar effekt.
 • Redogöra för de viktigaste reglerna och komponenterna för elsäkerhet.

Efter genomförd kurs ska studenten inom styrteknik kunna:

 • Förklara, koppla och verifiera förstärkarkopplingar och logikkopplingar
 • Redogöra för hållkretsar och vippor
 • Välja signalgivare för olika tillämpningar
 • Redogöra för olika pneumatiska komponenter och deras funtion
 • Programmera en enkel PLC och dokumentera funktionen

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Likspänning - Likström
 • Växelspänning – Växelström
 • Trefas
 • Analoga kretsar
 • Digitala kretsar
 • Elmaskiner
 • Hydraulik och pneumatik
 • Signalgivare
 • Enkla styrsystem

Kursupplägg

Föreläsning
Laborationer

Behörighet

Litteratur

Bengt Haag:"Industriell systemteknik", Studentlitteratur, ISBN: 9789144008196. Kursbunt säljes på instutionen.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Laborationer och övningar, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För godkänt på kursen krävs lägst betyg E på både Ten1 och ÖVN1. Kursbetyget ges av det viktade medelvädet av kursens bägge moment enligt formel: ((Tentabetyg*3)+(labbetyg*4,5))/7,5.  Siffror på bokstavsbetyg för insättning i formel enligt följande: E ger 1; D ger 2; C ger 3; B ger 4 och A ger 5.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Lars Johansson <larsjo@kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6S2408

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.