HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp

Manufacturing Process, Intermediate Course 1

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • välja mätutrustning och utföra mätningar av tillverkade detaljer
 • bedöma maskindugligheten på verktygsmaskiner
 • tillämpa statistisk processtyrning vid produktion
 • anpassa detaljer för automatisk och manuell montering
 • tillämpa modulindelning av produkter för förenkling av variantmontering
 • redogöra för nackdelar och fördelar med komplettbearbetning
 • visa förmåga att reflektera över samspelet mellan produktionsteknik, samhälle och människa
 • visualisera hur en verkstad fungerar

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Verkstadsmätteknik och mätosäkerhet
 • Toleranser, måttsättning och måttsättningens inverkan av toleranser
 • Statistisk Processtyrning
 • Monteringsteknik
 • Komplettbearbetning
 • Industriell robotteknik
 • Automatiserad tillverkning och montering
 • Modulindelad montering
 • Introduktion till verkstadsteknik

Kursupplägg

 • Föreläsningar
 • Laboration
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarier

Behörighet

 • ML1200 Material och produktion, allmän kurs eller motsvarande

Litteratur

Jarfors m.fl.:"Tillverkningsteknologi", Liber förlag, ISBN 978-91-44-07039-1

Kursbunt(finns på bilda vid kursstart)

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs både P på ÖVN1 och lägst betyg E på TEN1. Slutbetyg bestäms av betyget på TEN1.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Kontaktperson

Bertil Wanner

Examinator

Bertil Wanner <bwanner@kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6S3401

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.