Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalHM1M02 Ledarskap och personlig utveckling 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

Ingen information tillagd

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen ges på halvfart. Utbildningens upplägg kommer att utgå från principerna för process/innehållsrelaterad gruppdynamik, upplevelsebaserad inlärning och systematiskt tänkande. Den kommer att innehålla flera pedagogiska moment som föreläsningar, grupparbete, tillämpade övningar för att tydliggöra området som just berörs, litteraturstudier, erfarenhetsutbyte i studiegrupper och ett projektarbete.

Tidigare kursnummer: 6S3704