Skip to main content

HN2007 Leading Organisational Change and Health 7.5 credits

Course offering missing for current semester as well as for previous and coming semesters
Headings with content from the Course syllabus HN2007 (Autumn 2013–) are denoted with an asterisk ( )

Content and learning outcomes

Course contents

Introduction to the knowledge field of Technology and Health including work organisation and development processes, leadership, project work, the organisation of working environment issues, Occupational Safety and Health Act, sustainable work.

Intended learning outcomes

After the course the students should be able to:

 • Describe and explain different forms of work organisations and their influence on development processes.
 • Describe different forms of leadership and explain how they relate to change management.
 • Describe and explain different kinds of processes that relate to project organisations and change management with special focus on the working environment.
 • Identify and use important parts in the Occupational Safety and Health Act.
 • Identify and apply important factors for sustainable work.

Course disposition

No information inserted

Literature and preparations

Specific prerequisites

Academic first degree, 180 higher education credits/ECTS, in engineering or natural sciences or equivalent education.

Recommended prerequisites

No information inserted

Equipment

No information inserted

Literature

Kurslitteratur HN2007 HT2017

Arbetsmiljöverket. 2015. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets författningssamling 2015:4. Elanders, Sverige

Arbetsmiljöverket. 2001. Systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:01

Bjereld, U. et al. 2009. Varför vetenskap – om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. Studentlitteratur.

Bohgard M. m.fl. 2008. Arbete och teknik på människans villkor. Stockholm: Prevent (kapitlet produktions- och arbetsorganisation) (Boken ingår i flera av programmets kurser) s 71 – 126

Bergman, A., Gillberg, G. & Ivarsson, L. 2015. Tankar om arbete. 17 texter om arbete, arbetsliv och samhällsförändring. Premiss förlag (Kapitel 10 och 12)

Chalmers, A.F. 2012. Vad är vetenskap egentligen? Nya Doxa

Ellström, P-E & Kock, H. (red.). 2009. Mot ett förändrat ledarskap? Om chefers arbete i team- och processorganiserad verksamhet. Lund: Studentlitteratur (särskilt kapitlen 2, 3, 7, 8 och 9) 108 s.

Sandkull, B. m.fl. 2008. Illusion eller verklighet? Planerade förändringar i företag. Studentlitteratur (särskilt kapitlen 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 och 12) 190 s.

SOU. 2011. Framgångsrik företagshälsovård – möjligheter och metoder. Statens offentliga utredningar 2011:63. Fritzes förlag

Svensk Författnings Samling. 2008. Diskrimineringslagen, SFS 2008:567

Tägtström, M (red). 2017. Arbetsmiljölagen med kommentarer. Arbetsmiljöverket; DanagårdLiTHO, Sverige (www.av.se)

Vänje, A. 2013. Under luppen – genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation. Kunskapssammanställning 2013:1, Arbetsmiljöverket

Vetenskapliga artiklar och vissa bokkapitel delas ut vid kursstart

Examination and completion

If the course is discontinued, students may request to be examined during the following two academic years.

Grading scale

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Project Work, 2.0 credits, grading scale: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminars, 2.5 credits, grading scale: P, F
 • TEN1 - Examination, 3.0 credits, grading scale: A, B, C, D, E, FX, F

Based on recommendation from KTH’s coordinator for disabilities, the examiner will decide how to adapt an examination for students with documented disability.

The examiner may apply another examination format when re-examining individual students.

Seminars (SEM1, 2,5 hp) Grade scale P/F

Project (PRO1, 2 hp) Grade scale A-F

Written exam (TEN1, 3 hp) Grade scale A-F

Opportunity to complete the requirements via supplementary examination

No information inserted

Opportunity to raise an approved grade via renewed examination

No information inserted

Examiner

Ethical approach

 • All members of a group are responsible for the group's work.
 • In any assessment, every student shall honestly disclose any help received and sources used.
 • In an oral assessment, every student shall be able to present and answer questions about the entire assignment and solution.

Further information

Course web

Further information about the course can be found on the Course web at the link below. Information on the Course web will later be moved to this site.

Course web HN2007

Offered by

Main field of study

Technology and Health

Education cycle

Second cycle

Add-on studies

No information inserted

Contact

Annika Vänje