HS1003 Byggmekanik 1 7,5 hp

Structural Mechanics 1

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna rita N V M diagram, samt beräkna deformationerna och normalspänningarna för statiskt bestämda balkar och stänger. Studenten ska också kunna analysera statiskt bestämda fackverk.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Stödreaktioner
 • Snittkrafter
 • Hookes lag
 • Axialbelastade stänger. Fackverk.
 • Normal spänningarna i böjda balkar
 • Nedböjning för böjda balkar

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Litteratur

Eget kompendium.

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 2,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (lägst betyg E) samt godkända inlämningsuppgifter.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Jean-Marc Battini (jean-marc.battini@byv.kth.se)

Examinator

Reza Forouzesh-Asl <reza.forouzesh-asl@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.