HS1004 Byggmekanik 2 7,5 hp

Structural Mechanics 2

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61348

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Jean-Marc Battini <jean-marc.battini@byv.kth.se>

 • Lärare

  Jean-Marc Battini <jean-marc.battini@byv.kth.se>

  Peter Eklund <peter.eklund@byv.kth.se>

  Reza Forouzesh-Asl <reza.forouzesh-asl@byv.kth.se>

  Thomas Roth <roth@kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TIBYH årskurs 1 och TITEH inriktning TIBY årskurs 2

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna beräkna skjuvspänningarna i balkar, rita N V M diagram i statiskt bestämda ramar och lutande balkar,  analysera enkla statiskt obestämda balkar samt beräkna den kritiska lasten för pelare med olika randvillkor. Studenten skall också kunna beräkna karakteristiska laster och dimensionerande laster i brottgränstillstånd för enkla bärverk.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Skjuvspänningarna i böjda balkar
 • Vridning av balkar med cirkulärt tvärsnitt
 • Statiskt bestämda ramar och lutande balkar
 • Statiskt obestämda balkar, vinkeländrings- och kraftmetod
 • Knäckning av pelare
 • Kvalitativ analys av balkar och ramar
 • Lastförutsättningar
 • Karakteristiska värden för egentyngd, nyttig last och snölast
 • Beräkning av dimensionerande laster i brottgränstillstånd

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Rekommenderade förkunskaper

HF1903 Matematik 1
HS1003 Byggmekanik 1

Litteratur

Eget kompendium

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 2,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (lägst betyg E) samt godkända inlämningsuppgifter.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Jean-Marc Battini, jean-marc.battini@byv.kth.se

Examinator

Jean-Marc Battini <jean-marc.battini@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H2203

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.