HS1012 Introduktion till skissning med CAD 3,0 hp

Introduction to Sketching

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    P, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh (aroozbeh@kth.se)

Examinator

Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>