HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner 7,5 hp

Design of Civil Engineering Constructions

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Målet med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper om bro- och anläggningskonstruktioner samt fördjupade kunskaper om dimensionering av betongkonstruktioner enligt Eurokoder. Kursen ger förkunskaper inför kommande projektkurser dvs ”Projekt-Infra” och ”Projekt-Hus”. Kursens fokus ligger på dimensioneringsprinciper med avseende på olika typer av brott samt beräkning av armeringsbehov med hänsyn till bruksgränstillstånd.

Beakta dimensioneringen av betongkonstruktioner ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen behandlas följande:

 • Dimensionering av slakarmerade betongplattor i brottgränstillstånd enligt tabellmetoden
 • Dimensionering av slakarmerade betongbalkar i bruksgränstillstånd med hänsyn till tillåtna sprickvidder
 • Beräkning av förankringslängder, avkortning och skarvning av armering hos slakarmerade betongkonstruktioner med hänsyn till brott- och bruksgränstillstånd
 • Dimensionering av slakarmerade betongpelare med hänsyn till böjande moment och normalkraft
 • Dimensionering av slakarmerade betongbalkar utsatta för vridande moment
 • Dimensionering med hänsyn till prägling och spjälkning hos slakarmerade betongkonstruktioner
 • Identifiera och klassificera olika typer av broar m.h.t. material, utformning och statiska system
 • Identifiera olika typer av permanenta och variabla laster, dimensionerande lastfall och lastkombinationer för väg- och järnvägsbroar
 • Placera armeringen i konstruktionen med passande storlek, utformning och skarvning

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar samt övnings- och inlämningsuppgifter individuellt och i grupp.

Behörighet

Studerande i åk 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design

HS1008 Konstruktionsteknik
eller motsvarande kurs

Litteratur

Infrastrukturkonstruktioner (Rapport 13, utgåva 6, Prof. Håkan Sundquist)
Beräkning av betongkonstruktioner (Björn Engström, Rapport 2007:13, Reviderad 2008)

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 5,0 hp)
Godkända övningar (ÖVN1; 2,5 hp)
Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Thomas Roth

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kursnummer: 6H3201

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.