HS1016 Integrerad CAD-projektering 7,5 hp

Coordinated Computer Aided Design

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Ingår i kurspaket 1, Design och 3, Projektering

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Mål för betyget E.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • Upprätta en datastruktur för ett mindre projekt med ca fem konsultdiscipliner där ”kopplade” [nested] sökvägar används
 • Skapa relativa sökvägar inom projektet och förstå varför det är nödvändigt
 • Sammanföra ritningsfiler (external reference) med olika enheter (t ex m och mm)
 • Skapa behovsanpassad information med ritningsfiler från flera discipliner
 • Använda Model/Layout (AutoCAD) för att skapa underlag för utskrifter
 • Skapa presentations-”handling” med innehåll från en eller flera ritningsfiler
 • Kontrollera att alla sökvägar är relativa
 • Upprätta ritningsförteckning för projektet
 • Upprätta en förenklad CAD-manual för projektet
 • Mer om CAD som arbetsverktyg – ”teknik”, möjligheter, begränsningar och pågående utvecklingstrender

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Teoriföreläsningar om integrerad CAD-projektering, stöd för projektuppgiften
 • Handledda övningar/ritarbete med felsökning för projektuppgiften
 • Teori- och teknikföreläsningar med gästföreläsare

Behörighet

Genomgången grundkurs i CAD.

Litteratur

ADT 2005 Grundkurs, Witu AB
Egenproducerat kompendium, ICAD 07, KTH/STH

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd inlämningsuppgift (PRO1; 7,5 hp)

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh (aroozbeh@kth.se)

Examinator

Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H3203

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.