HS1708 Informationssökning för fastighetsförmedlare 3,0 hp

Information Search for Real Estate Agents

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Informationsteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>