HS1722 Statik och hållfasthetslära 7,5 hp

Statics and Strength of Materials

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TBYPH1 för programstuderande

VT20 TBYPH1 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61254

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-05-18

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Reza Forouzesh-Asl <reza.forouzesh-asl@byv.kth.se>

 • Lärare

  Reza Forouzesh-Asl <reza.forouzesh-asl@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TBYPH årskurs 1

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • bestämma resultanten till ett kraftsystem beträffande storlek och läge
 • beräkna tyngdpunkten för ett osymmetriskt tvärsnitt
 • beräkna stödreaktioner för statiskt bestämda konsol- och tvåstödsbalkar
 • beräkna inre krafter (N, V, M) för en balk och redovisa dessa i diagramform
 • beräkna normalspänningar för axiellt belastade balkar eller stänger
 • bestämma längdförändringen av en axiellt belastad stång med hjälp av Hookes lag
 • bestämma normalspänning för en balk utsatt för böjmoment
 • kunna utföra lastkombinationer i brottgränstillstånd med egentyngd och en nyttig last
 • beräkna skjuvspänning för tvärsnitt med jämn spänningsfördelning

Kursens huvudsakliga innehåll

 •  Stödreaktioner
 •  Snittkrafter
 •  Hookes lag
 •  Axialbelastade stänger. Fackverk
 •  Normalspänningar i böjda balkar
 •  Laster på/i en byggnad

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleprogrammet Byggproduktion

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg
HF1700 Matematik
HS1721 Husbyggnad

Litteratur

Eget kompendium och övningsuppgifter

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 7,5 hp), betygskala A-F

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Reza Forouzesh-Asl (reza.forouzesh-asl@byv.kth.se)

Examinator

Reza Forouzesh-Asl <reza.forouzesh-asl@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.