HS201X Examensarbete inom design och byggande, avancerad nivå 15,0 hp

Degree Project in Design and Building, Second Cycle

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Samhällsbyggnad
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Per Roald <per.roald@byv.kth.se>