IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp

Methodology of Interaction Design

The aim of the course “Methodology for interaction design” is for participants to implement HCI design methods in the design and development process of interactive systems. The course provides practical knowledge of how to use well-known and established HCI design methods as well as theoretical knowledge of how to think and reasoning on them during the design process. Note that the course puts people rather than technology at the centre of the design process. Interaction design is not just about the technical system that is developed but about describing and explaining how a computer system is going to affect the way people work.

The course is project-based. Participants divided into small groups work with different design project in which they apply the HCI design methods described in this document.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10103

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Konrad Tollmar <konrad@kth.se>

 • Lärare

  Konrad Tollmar <konrad@kth.se>

  Patric Dahlqvist <patricd@kth.se>

 • Målgrupp

  SAP-studenter

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Kurs ges under forutsättning att minst 30 studerande tackar ja till erbjuden plats.

För fristående studenter krävs:

 • 180 högskolepoäng (hp) i data- och systemvetenskap/IT/datavetenskap eller motsv
 • samt dokumenterade kunskaper i eng B eller
  motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Course in HCI - Human Computer Interaction.

Litteratur

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Konrad Tollmar (konrad@kth.se)

Examinator

Konrad Tollmar <konrad@kth.se>

Övrig information

The course is a replacement for 2I1713 from 06/07. Students who have already taken the course 2I1713 can therefore not apply for this one.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.