ID1003 Projekt IT 7,5 hp

Project IT

Denna kurs består genomgående av ett projektarbete; utveckling av en multimedia-applikation (eller annan projektuppgift efter samråd med kursansvarig). I enlighet med kursens mål bygger projektarbetet på följande byggstenar:

 • Projekt multimediacenter (eller alternativ projektuppgift)
 • Lättrörlig programvaruutveckling i grupp (6-10 pers)

Denna kurs, liksom dess alternativa syskon IS1204 (IT-projekt del 2, Autonoma inbyggda system), kompletterar kursen IV1301 (IT-projekt, del 1 - metod). Kursen följer alltså upp den tekniska delen av IV1301 där de metoder som lärs ut tillämpas praktiskt i ett programutvecklingsprojekt i grupp.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Huvudmålet för kursen är att träna studenterna i grundläggande metoder och tekniker som kan tillämpas vid konstruktion av programvara i en grupp under resurs- och tidsbegränsningar.

Kursen har också som mål att ge studenterna:

 • kunskap om lättrörliga programvaruprocesser.
 • kunskap och färdighet i användandet av viktiga verktyg, stödsystem och tekniker (testning, versionshantering) vid programvaruutveckling.
 • erfarenhet av att med hjälp av en strukturerad utvecklingsprocess lösa ett större tekniskt problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Denna kurs består genomgående av ett projektarbete; utveckling av en multimedia-applikation (eller annan projektuppgift efter samråd med kursansvarig). I enlighet med kursens mål bygger projektarbetet på följande byggstenar:

 • Projekt multimediacenter (eller alternativ projektuppgift)
 • Lättrörlig programvaruutveckling i grupp (6-10 pers)

Denna kurs, liksom dess alternativa syskon IS1204 (IT-projekt del 2, Autonoma inbyggda system), kompletterar kursen IV1301 (IT-projekt, del 1 - metod). Kursen följer alltså upp den tekniska delen av IV1301 där de metoder som lärs ut tillämpas praktiskt i ett programutvecklingsprojekt i grupp.

Kursupplägg

Förberedelseuppgift. Projektarbete: heltid (8h per dag) under drygt 4 veckor.

Behörighet

Grundläggande behörighet, Matematik D, Fysik B, Kemi A samt:

 • ID1004 Objektorienterad programmering
 • ID1005 Algoritmer och datastrukturer

Rekommenderade förkunskaper

[ID1004] Objektorienterad programmering

[ID1005] Algoritmer och datastrukturer

Litteratur

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 7,5, betygsskala: P, F

Betygsskalan är godkänt/underkänt (P/F).

Förberedelseuppgifter. Görs i grupper om 2 studenter.

Projektuppgift: en projektgrupp består av 6-10 studenter. Projektet examineras löpande på både gruppnivå och individuell nivå.

Krav för slutbetyg

Godkänd förberedelseuppift. Närvaro och aktivt arbete under projektet.

Ges av

EECS/Kommunikation

Examinator

Fredrik Lundevall <flu@kth.se>

Övrig information

http://dsv.su.se/courses/II1300/ID1003/

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för kursanalys.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.