ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp

Distributed Computing, Peer-to-Peer and GRIDS

Kursen ska leda till fördjupade kunskaper i distribuerade system och algoritmer speciellt för helt decentraliserade system som peer-to-peer-system. Ämneområdet för distribuerade system erhåller numera allt större betydelse, särskilt med utvecklingen av tekniken för Internet och WWW.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande INSTÄLLD

Lärandemål

Denna kurs skall fördjupa kunskaper i distribuerade system särskilt peer-to-peer och gossip nätverk. Detta område har fått utökad betydelse speciellt med nuvarande framsteg i INTERNET och WWW. 

Studenterna skall kunna de grundliggande principer i distribuerade algoritmer för peer-to-peer system, GRID och gossip nätverk och kunna konstuera, analysera och verifera sådana system. Kursen undervisas i seminarie stil med olika fallstudier.

Studenten bör kunna:

 • förklara de grundliggande begrepp inom peer-to-peer system, DHT och rycktebaserade algoritmer
 • implementera i en simulatormiljö några peer-to-peer algoritmer
 • skriva en sammanfattning och presentera idearna i en aktuell forskningsartikel inom området samt ange egna kritiska synpunkter på artikelnsbidrag och fördelar och nackdelar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundligande resultat i distribuerade algoritmer, rycktes-baserade och peer-to-peer nätverk. Tillämpningar av dessa system. Studier av DHTs (Distribuerade Hashtabeller), och content distribution. Introduktion av GRID system.

Behörighet

Högskolestudier motsvarande minst 120 hp inom teknik eller naturvetenskap, samt Engelska A.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper och färdigheter i programmering (Java), algoritmer och grundläggande operativsystem.

Distributed systems ID2201/2G1509
Distributed systems ID2203/2G1513

Litteratur

Distributed K-ary system: algorithms for DHT overlays.
http://www.sics.se/~ali/thesis
Forskningsartikler i peer-to-peer systems and GRID systems.Forskingsartiklerna finns på kursens hemsida

Examination

 • ANN1 - Hemprojekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Midterm Tentamen (10 poäng) har 10% vikt och ges som bonus poäng. En presentation och en rapport (TEN1; 4.5 hp) (70 poäng) har 70% vikt av det totala betyget.

Den praktiska delen av kursen (LAB1; 3 hp)  består av tre obligatoriska moment och ger 30 poäng (30% vikt).

För slutbetygsättning gäller följande:

A: 90 poäng eller högre
B: 75-89 poäng
C: 65-74 poäng
D: 55- 64 poäng
E: 45-54 poäng
Fx: 40-44 poäng
F: mindre än 40 poäng 

För godkänd (E) gäller att
- Studenten har genomfört den obligatoriska delen av LAB1.
- Studenten skall kunna i presentations form förklara de olika bidrag i den tilldelade forskningsartikeln. 

För högre betyg gäller att:
Studenden skall klara midterm momemt och kritisk granska den tilldelade forskningsartikeln.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.