IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 hp

Embedded Electronics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen ger grundläggande kunskaper om ellära och elektronik. Kursen ger också övergripande kunskaper om de olika enheter som kan finnas i en mikrokontroller och hur dessa är tänkta att användas.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • designa, implementera och demonstrera en krets som styrs med en mikrokontroller
 • förklara de grundläggande elektriska och magnetiska begreppen
 • beskriva passiva komponenter och elektriska näts egenskaper
 • genomföra beräkningar och simuleringar på elektriska nät
 • analysera mindre nät
 • välja komponenter i en konstruktionslösning
 • genomföra mätningar på elektriska kretsar.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Mikrokontrollern som inbyggt system.
 • In- och utenheter i mikrokontrollern.
 • Laddning, spänning, ström, effekt, och energi. 
 • Elektriska och magnetiska fält.
 • Kirchoffs lagar och Ohms lag.
 • Komponentkännedom (R, L, C, dioden, transistorn, operationsförstärkaren) och ideala transformatorn. 
 • Lik- och växelström.
 • Oberoende och beroende generatorer.
 • Kretsanalys med mask och nodanalys, superposition samt tvåpolsekvivalenter. 
 • Transienta förlopp i RC/RL-nät.
 • Analys av RLC-nät och resonanskretsar med komplexa metoden.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

 • SF1689/SF1690 Baskurs i matematik
 • SF1625/SF1685 Envariabelanalys
 • SF1624/SF1684 Algebra och Geometri
 • ID1018 Programmering I

Litteratur

Electric Circuits, J.W. Nilsson and S. A. Riedel, 10th edition, Pearson

Examination

 • LABA - Laboration, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Examinator

Carl-Mikael Zetterling <bellman@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.