IF2692 Statistisk fysik 7,5 hp

Statistical Physics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

This course is no longer offered.

A suitable replacement course is:

SI2510 Statistical mechanics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Ange de grundläggande antagandena för statistisk mekanik.

- Använda antagandena ovan för att härleda Bolzmans lag.

- Använda kunskaper från sannolikhetsteori och kvantmekanik för att beräkna relevant partitionsfunktion för en given systemmodell.

- Förklara termodynamikens andra lag utgående från Bolzmans lag.

- Beräkna termodynamiska storheter utgående från partitionsfunktionen för ett givet system.

- Bestämma lämplig (beräkningsbar) ensemble för ett givet system.

- Bestämma och minimera adekvat termodynamisk storhet för att finna jämviktstillståndet för ett givet system.

- Utgående från en verklig situation och med hjälp av kunskaper i kvantmekanik, mekanik, atom och/eller materialfysik, ekonomi etc. skapa en systemmodell för vilken partitionsfunktionen kan beräknas.

- Kritiskt utvärdera relevansen och användbarheten hos en systemmodell.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Termodynamikens mikroskopiska grunder
 • Ensembler
 • Identiska partiklar och fördelningar
 • Kvantvätskor
 • Fasövergångar
 • Tillämpningar inom ekonomi (på begäran)

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande termodynamik

En och flervariabelananlys

Differentialekvationer

Kvantmekanik

Litteratur

Introductory statistical mechanics, R. Bowley and M. SánchezUpplaga: 2a Förlag: Oxford science publications År: 1999ISBN: 0198505760

Examination

 • ANN1 - Annat, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examination på kursen sker genom hemuppgifter.

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Kontaktperson

Oscar Tjernberg

Examinator

Oscar Tjernberg <oscar@kth.se>

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)

Ersätts från och med HT2017 av SK2752.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med VT2008.