IH2658 Halvledarteori och komponentfysik, fortsättningskurs 6,0 hp

Semiconductor Theory and Device Physics, Advanced Course

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Fysik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

IH2651 eller IH1611.

Litteratur

Semiconductor Physics and Applications, M. Balkanski and R.F. WallisUpplaga:  Förlag: Oxford University Press År: 2000ISBN: 0 19 851740 8 Övrig litteraturVetenskapliga artiklar

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (INL1; 6.0 hp).

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Examinator

Anders Hallén <ahallen@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.