II0310 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

Introduction to Computer Studies

 • Utbildningsnivå

  Förberedande nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Det övergripande målet med denna kurs är att ge nya studenter tillräckligt med färdigheter och förståelse för att använda utbildningsenhetens datormiljö och informationssystem, samt att ge studenterna förberedande kunskaper och förståelse för programmering.

Efter kursen skall deltagarna kunna:

 • ansluta sig till skolans datornätverk med den egna bärbara datorn, smartphone eller surfplatta och komma åt Internet.
 • via Internet hitta schema och kursinformation (studiehandboken och kurshemsidor) samt information från studierektor, programansvarig och studentkår, regler/skyldigheter, ITservice/support, blanketter, institutionssidor med mera.
 • logga in i och känna till KTH:s stödsystem för utbildningsadministration och undervisning såsom Bilda, Mina sidor, KTH Social, Daisy, UserDB, biblioteket och studiehandboken.
 • administrera sitt användarkonto vid KTH och läsa/konfigurera sin e-post samt spara filer och veta var man publicerar eget material i sin publika portfolio i KTH Social.
 • ladda ner och installera programvara från KTH:s programbibliotek samt Microsoft och andra källor.
 • skydda sin dator mot virus, intrång med mera samt förstå vikten av "uppgradering" men också vilka problem detta kan innebära.
 • använda sig av grundläggande ordbehandling vid rapportskrivning och dokumentation samt skapa PDF-dokument och känna till vanliga filtyper.
 • skriva ut på skolans skrivare samt veta hur mycket som kan skrivas ut.
 • använda sig av, under undervisningen, tillgängliga nätverk och ansluta sig via dator i allmän datorsal till sitt personliga konto och göra filöverföringar.
 • logga in på skolans Windows-datorer samt använda sig av skolans UNIX-system.
 • ha en inblick i en enklare form av programmering, grundläggande termer, koncept och tillvägagångssätt.
 • som exempel på laborationsuppgift och inlämning, förstå kod och göra ändringar i ett enklare C-program.

Kursens huvudsakliga innehåll

Se kursens mål.

Kursupplägg

Kursen innehåller följande aktiviteter:

 • föreläsningar, 3 st om vardera 2 x 45 min.
 • laboration, 1 st, som är obligatorisk (redigering av dataprogram för Lego-robot) med krav på inlämning av rapport.
 • handledarpass (frivilliga).
 • obligatorisk "Quiz" (frågeformulär på webben).
 • eget arbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande användarfärdighet av datorer och Internet.

Litteratur

Ingen specifik litteratur anges. Så gott som all information finns på Internet. Rådgör med läraren ifall du tänker köpa någon bok.

Examination

 • RED1 - Redovisning, 1,5, betygsskala: P, F

Examination i kursmoment "godkänd redovisning (RED1: 1,5hp)". Betyg som sätts på detta moment och hela kursen är: Godkänd (P), Icke godkänd (F) och Icke godkänd men komplettering möjlig (Fx). För godkänd kurs/betyg krävs inlämning av en rapport före angivet sista datum som är i slutet av september. Kontrollera detta med din lärare. Det går inte att lämna in rapporten senare än detta datum och få kursen godkänd. Rapporten lämnas in via kursplattformen "Bilda".

För slutbetyg krävs även ett godkänt resultat på kursens så kallade "Quiz" (frågeformulär som fylls i via webben). Även denna måste besvaras inom utsatt tid och går inte att komplettera efter kursslut.

Studenter som inte är färdiga med kursen inom nominell kurstid kommer att avregistreras från kursen (det går alltså inte att slutföra denna kurs vid något senare tillfälle vilket annars är vanligt för andra kurser).

Krav för slutbetyg

 • RED1 - Redovisning, 1,5, betygsskala: P, F
 • Inlämnad och godkänd rapport.
 • Godkänd "Quiz".

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Bengt Koren

Examinator

Bengt Koren <bengtk@kth.se>

Övrig information

Kursen erbjuds framför allt nya studenter vid KTH som en preparationskurs. Kursen är med andra ord frivillig men rekommenderas.

Gamla kurshemsidor:
http://www.ict.kth.se/courses/II1310

Avklarad kurs (kurspoäng) går inte att inräkna i de nominella poäng som krävs vid uttag av ingenjörsexamen vid KTH Skolan för informations- och kommunikationsteknik.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.