IL2219 Radioelektronik 7,5 hp

Radio Electronics

Kursen syftar till att ge en överblick av moderna radiotillämpningar där tonvikt läggs på radiokomponenter, kretsar och system. Speciellt studeras byggblock lämpliga för integration på chip. Kursen syftar vidare att förbereda för examensarbeten i området och vidare industriella eller akademiska karriärer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 TEBSM för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten ha en överblick av moderna radiotillämpningar med tonvikt på radiokomponenter, radiokretsar och radiosystem.  Speciellt byggblock lämpliga för integration på chip. Studenten kommer att vara förberedd för examensarbeten i området och vidare industriella eller akademiska karriärer. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen börjar med en introduktion till radioelektronik och fortsätter med grundläggande begrepp som brus, icke-linjaritet, känslighet etc. Sedan diskuteras modulations- och access-metoder samt ges en översikt av industriella standarder av idag. Olika mottagar-arkitekturer som heterodyn, homodyn, image-reject, digital-IF och subsampling genomgås samt även sändararkitekturer. Vidare genomgås vissa passiva kretsar och transmissionsledningar samt S-parametrar och Smithdiagram. Byggblock lämpliga för radiokretsar diskuteras. Lågbrusika förstärkare och blandare i både CMOS och bipolär konstruktion. Här diskuteras också anpassning samt brusegenskaper. Oscillatorer med fasbrus, pulling och injection-låsning genomgås liksom syntetiserare med olika faslåsningsstrukturer. Kursen avslutas med effektförstärkare samt linjariseringtekniker.

Behörighet

Högskolestudier motsvarande minst 120 hp inom teknik eller naturvetenskap, samt Engelska A.

Litteratur

RF Microelectronics, Behzad Razavi
Upplaga: 2nd edition, Förlag: Pearson, Prentice-Hall
År: 2012, ISBN: 0-13-283941-5

Examination

 • LAB1 - Laborationskurs, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Laborationer (LAB1; 1,5 hp)
Skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp)

Betygsskala: A/B/C/D/E/Fx/F

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Olsson, Håkan

Examinator

Håkan Olsson <hakano@kth.se>

Övrig information

Se Social för uppdaterad information. https://www.kth.se/social/course/IL2219/

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.