Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalIL2220 Låg effekts analog och mixed signal IC 7,5 hpAdministrera Om kursen

The aim of this course is to provide an understanding of, and experience with, the basic design concepts for low power analog and mixed signal VLSI circuits in CMOS technology.
After this course the students should be able to:

  • Explain the basic design concepts for low power mixed signal VLSI circuits in CMOS technology.
  • Apply the knowledge in low-power analog and mixed-signal VLSI circuit analysis and simulation.
  • Identify the critical parameters that affect the analog and mixed-signal VLSI circuits’ performance.
  • Design low-power analog and mixed-signal VLSI circuits by using CMOS processes.
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan IL2220 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

IE1202 "Analog elektronik” or equivalent is required
IL2218 Analog elektronik fk is recommended.

Students will be introduced to low voltage low power design techniques for analog and mixed signal CMOS IC’s. Prerequisite: Basic knowledge of transistor operation and models, function of simple analog circuits, Laplace and z-transforms, frequency-domain circuit analysis, familiarity with IC fabrication  and circuit simulation tools such as SPICE.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ana Rusu

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IL2220

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen ersätts från VT17 av IL2239 Analoga-digitala gränssnitt 7,5 hp.