IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 7,5 hp

Electronic Systems Design

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge en sammanhängande kunskap och praktiska tips för relevanta frågor om fysiska (hårdvara) arkitektur design (på kretskort-nivå och högre nivåer) av komplexa elektroniska system.

Efter kursen ska studenterna kunna:

 • Förklara och tillämpa grundläggande principer och riktlinjer för fysisk arkitekturdesign för komplexa elektroniska system, från tryckta kretskort (PCB) nivå till högre nivåer.
 • Designa PCB:er med hänsyn till signalintegritet och impedansanpassning.
 • Analysera och budgetera systembrus.
 • Designa kraftdistribution och analysera strömförsörjning relaterade brus.
 • Designa impedansanpassningsnät för RF elektroniska system.
 • Analysera påverkan av sammankoppling på olika nivåer om elektronisk systems prestanda.
 • Analysera EMC/EMI i elektroniska system.
 • Modellera elektroniska systems prestanda.

Kursens huvudsakliga innehåll

 1. Ledare som fungerar som transmissionsledningar
 2. Byggsätt komponent modellering
 3. Systembrus och brusbudgetering
 4. Signalintegritet i höghastighets-elektroniska system
 5. Strömförsörjning: brus, leverans, distribution och frikoppling
 6. Grundläggande RF design och impedansanpassning
 7. Höghastighets PCB nivå design och högre nivåer design
 8. Grundläggande EMC/EMI och skärmning
 9. Prestanda-modellering och konceptuell design av elektroniska systems

Behörighet

Grundläggande kunskaper om kretsteori, digital och analog elektronik, från kurser till exempel som IE1204 Digital design/IE1205 Digital design och IE1202 Analog elektronik.

Litteratur

Stephen H. Hall et al: High-Speed Digital System Design, Wiley Publishers, ISBN: 0-471-36090-2

Föreläsningsanteckningar

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Examinator

Carl-Mikael Zetterling <bellman@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.