IL2239 Analoga-digitala gränssnitt 7,5 hp

Analog-Digital Interfaces

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Målet med kursen är att ge förståelse för och erfarenhet av koncept, analys, design och test av analoga-digitala gränssnitt för ett brett spektrum av tillämpningar. Erfarenhet av design-metoder och design-flöde samt verktyg för att testa analoga-digitala gränssnitt ska också erhållas.

Efter kursen ska studenten kunna:

 • förklara grundläggande designkoncept för analoga-digitala gränssnitt
 • tillämpa kunskaper i analys, simulering, design och test av gränsnitt och ingående byggblock
 • identifiera kritiska parametrar som påverkar prestanda hos analoga-digitala gränssnitt      
 • välja och konstruera lämpliga analoga-digitala gränssnitt för en speciell tillämpning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Det genomgående innehållet i denna kurs rör koncept, analys och test av analoga-digitala gränssnitt och ingående byggblock såsom:

 • filter och sample/hold kretsar för signalkonditionering
 • analog-digital och digital-till-analog-omvandlare
 • prestandamått för dataomvandlare
 • Nyquist and översamplande analog-digitala och digitala-analoga omvandlare
 • design- och testmetoder. 

Behörighet

Grundläggande kunskaper inom elektronik och signalbehandling krävs.    

Litteratur

Behzad Razavi, "Principles of Data Conversion System Design" IEEE Press.

David A. Johns, Ken Martin, "Analog integrated circuit design", Wiley & Sons, Inc.  

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Examinator

Ana Rusu <arusu@kth.se>

Övrig information

Denna kurs ersätter IL2220 Låg effekts analog och mixed signal IC 7,5 hp samt IL2221 Avancerad konstruktion av blandad analog och digital teknik 7,5 hp.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.