Hoppa till huvudinnehållet

IM2657 Nanostrukturerade material och självorganisering 6,0 hp

This course will give an advanced level introduction to a variety of chemical experimental techniques that are used for the fabrication of nanomaterials.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IM2657 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

This course reviews nanostructured functional materials from building blocks with at least one dimension less than 100 nm. It aims at teaching the students a variety of techniques that are commonly used for the fabrication of nanostructured materials. A general introduction starting from the atomic level to the formation of crystals/solids and crystal structures will be presented. Bottom up strategies for the fabrication of nanostructured materials with a higher flexibility of controlling materials’ microstructure will be emphasized. Solution based techniques will be prioritized in order to emphasize the significance of prior chemical knowledge in making the desired materials. Gas phase fabrication techniques including CVD, PVD, RF-sputtering, etc will be covered. Self-assembly process and its use for the fabrication of higher order nanostructures will be presented.

Lärandemål

After a successful completion of the course, students should be able to:

 • Describe bottom-up and top-down strategies for making nanostructured materials.
 • List solution based techniques used for the fabrication of nanomaterials.
 • Describe co-precipitation technique and compare it with other solution based techniques.
 • Describe sol-gel technique and compare it with other solution based techniques.
 • Describe microemulsion synthesis technique and compare it with other solution based techniques.
 • Explain the underlying principle of morphology and size control in solution-based fabrication techniques.
 • Describe self-assembly route, explain the underlying principle for the fabrication of nanostructured materials.
 • Give examples of nanostructured materials fabricated via self-assembly route.
 • Describe mesocrystals and their formation using self-assembly principles.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Good knowledge about physics and chemistry courses according to the study plan.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Lecture notes and handouts.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • OPR1 - Muntlig presentation, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TUT1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Assignments TUT1, TUT2, TUT3: 1 credit each: 3 credits

Oral Presentation: 3 credits

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Muhammet Toprak

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IM2657

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Muhammet Toprak

Övrig information

Language of instruction:         English

Kursen ersätts från HT 2017 av SK2765.