Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalIV2023 Value Based Risk Management 7,5 hpAdministrera Om kursen

This advanced course in IS/IT Risk Management focuses on the need of a shareholder perspective in order to cost-effectively secure shareholder value against IS/IT perils.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan IV2023 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

• Introduction to the concept of Shareholder Value
• Understanding of sourcing strategies (outsourcing and offshoring)
• Integration of security services and mechanisms in sourcing strategies
• Apply a Business-Driven Enterprise Security Architecture

Lärandemål

This course in IS/IT Risk Management focuses on the need to move information security from a cost to an asset. In order to be able to transform security from a cost center to a profit center, it is a precondition to understand business contexts in general and the sourcing strategies (outsourcing and offshoring) in particular.

Kursupplägg

Your assignment for the course will be to deliver a project proposal for business driven security architecture. The assignment shall be based on a project (with some modifications) to offshore a Fortune 100 company’s IT operations to an offshore supplier in Bangalore, India.

Language: English

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Course in security informatics on level C or D (year 3-5).

Rekommenderade förkunskaper

Security Management: 2I1506/IV2022/2I1050/IV2000

or

Medical security informatics: 2I1072/IV1005

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Preliminary:

Sherwood et al: Enterprise Security Architecture – A Business Driven Approach, CMP Books, 2005, 1-57820-318-x

The report “India and China – from an Information Security Perspective”, C Magnusson, the Confederation of Swedish Enterprise, 2006-09.
The report "Corporate Governance, Internal Control and Compliance - From an Information Security Perspective", the Confederation of Swedish Enterprise, September 2007.
The reports can be downloaded from the web of the Confederation of Swedish Enterprise.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Assignments, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ICT/Kommunikationssystem

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christer Magnusson, cmagnus@dsv.su.se, 08-6747239