IX1307 Problemlösning i matematik 7,5 hp

Problem-Solving in Mathematics

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Denna kurs skall ge en grund till högskolematematik. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • kommunicera matematiskt innehåll
 • använda matematiska påståenden (propositioner, predikat, definitioner, axiom, teorem)
 • använda och visualisera grundläggande matematiska begrepp: reella tal (heltal, rationella och irrationella tal), komplexa tal, mängder, funktioner, samt algebraiska likheter och olikheter
 • använda matematisk argumentation och olika bevistekniker
 • använda datorbaserade matematiska verktyg för beräkning och visualisering

Kursens huvudsakliga innehåll

Matematisk logik, matematiska definitioner, grundläggande talteori, mängder, funktioner, matematiska axiom, algebraiska likheter och olikheter, visualisering i matematik, komplexa tal, matematisk argumentation, matematiska bevis och bevismodeller, generalisering av matematiska påståenden, användning av datorbaserade matematiska verktyg

Behörighet

Litteratur

● Fadil Galjic:  Diverse artiklar

● Robert Adams and Christopher Essex:  Calculus: A Complete Course, 9th Edition. Pearson, 2016

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Examinator

Fadil Galjic <fadil@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.