KD1000 Kemiska principer för hållbar utveckling 3,0 hp

Chemical Principles for Sustainabillty

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 COPEN för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska man kunna:

 • Redogöra för atomers och molekylers struktur samt de olika materietillstånden
 • Utföra beräkningar på kemisk jämvikt och kemiska reaktioner
 • Förstå grunderna för kemisk termodynamik

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens mål är att ge introduktion till atomers och molekylers struktur, kemisk jämvikt och termodynamik. De kemiska begrepp som vi kommer i kontakt med kommer att illustreras med exempel relaterade till miljökemi och hållbar utveckling. Kursen ger en god bas för vidare studier i kemi. I kursen ingår:

 • Atomers och molekylers struktur
 • Materietillstånd och fasomvandlingar
 • Stökiometri och atomekonomi för grönkemi
 • Kemiska reaktionsformler och hur dessa balanseras
 • Oxidation och reduktion, red-ox reaktioner
 • Vatten och vattenlösningars kemi, syra-bas reaktioner och försurning av sjöar och mark
 • Energi, entalpi, entropi, och fri energi, energiomvandlingar 

Behörighet

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)

Områdesbehörighet A9

Särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Områdesbehörighet 9.

Särskild behörighet motsvarande: Matematik E, Fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3

Litteratur

Chemical Principles: The Quest for Insight. Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman, 7th edition. ISBN: 9781464183959

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CBH/Kemi

Examinator

Istvan Furo <furo@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.