KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 7,5 hp

Risk Analysis and Management for Chemical Engineers

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10080

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Endast för SAP

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10062

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar analys och hantering av risker i samband med kemikalierhantering samt olika situationer inom processindustrin. Följande ingår:

- Kemiska faror

    * Brandfarlighet

    * Stabilitet/explosivitet

    * Toxicitet/korrosivitet

    * Miljörisker, persistens, bioackumulering

    * Farliga reaktioner

- Risker i processindustrin

- Risker vid hantering av kemikalier i laboratoriemiljö

- Riskanalys och riskhantering i teorin

    * Historia

    * Fallstudier och praktiska exempel

    * Metoder (t.ex. what-if analys, HAZOP, felträdsanalys, händelseanalys, etc)

- Lagstiftning och standarder i Sverige, EU och internationellt

Behörighet

Studenten ska vara antagen till masterprogrammen TMMMM, TMVTM eller TKEMM eller ha motsvarande kompetens. 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

meddelas senare

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Ges av

CBH/Kemiteknik

Examinator

Klas Engvall <kengvall@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.