KF2110 Materials mekaniska egenskaper 7,5 hp

Mechanical Properties of Materials

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Grundläggande kurs om materials mekaniska egenskaper

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förstå och tillämpa spännings- och töjningsbegreppen
 • Känna till betydelsen av konstitutiva ekvationer och konstitutiva parametrar samt veta hur dessa experimentellt bestäms och vilka typer av konstitutiva uttryck som appliceras på olika materialklasser
 • Förklara samband mellan atomisk struktur och Young modul och brottseghet
 • Förstå och tillämpa statistisk mekanisk gummielasticitetsteori

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande kontinuummekanik, olika materialklassers konstitutiva samband (elastiska, viskoelastiska och viskösa material), viskoelastiska materials tids- och temperaturberoende, brottmekanik, moderna konstruktions- och designhjälpmedel, molekylära aspekter på materials mekaniska egenskaper (entalpi- och entropielasticitet; viskoelasticitet)

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Litteratur

Kompendium

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1: 6 hp)
Godkända laborationer (LAB1: 1,5 hp)

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Examinator

Mikael Hedenqvist <mikaelhe@kth.se>

Övrig information

Ersätter 3E1120

Påbyggnad

KF2130 Polymerkemi,
KF2150 Ytbehandlingskemi,
KF2170 Polymera materials bearbetning,
KF2180 Biopolymerer,
KF2190 Polymera material: struktur och egenskaper.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.