KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 7,5 hp

Polymeric Materials: Structure and Properties

Kursdelen polymerteknologi har som övergripande syfte att ge detaljerad kunskap om de polymera materialens struktur, egenskaper och applikationer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20089

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Karin Odelius <hoem@kth.se>

 • Lärare

  Karin Odelius <hoem@kth.se>

  Mats Johansson <matskg@kth.se>

  Mikael Hedenqvist <mikaelhe@kth.se>

 • Målgrupp

  SAP students only

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du som kursdeltagare kunna:

 • Organisera, sortera, kritiskt granska och använda information från ett större antal källor för att identifiera den viktigaste informationen och använda denna på ett givet materialproblem.
 • Identifiera och beskriva polymera material och polymera materialgrupper samt att för varje grupp kunna ge exempel på kommersiella material och deras applikationer.
 • Förklara och relatera polymera materials egenskaper till deras kemiska struktur.
 • Förklara hur valet av syntesmetod och bearbetningsteknik påverkar egenskaperna hos den resulterande produkten.
 • Förutspå hur ett material påverkas av additiv och ge en översikt för hur man formulerar nya material med förutbestämda egenskaper.
 • Välja ett polymert material för en given applikation med hänsyn tagen till dess struktur, egenskaper, miljöpåverkan och dess kommersiella tillgänglighet.
 • Avgöra, värdera och jämföra påverkan av polymera materials tillverkning, användning och avfallshantering för ett framtida hållbart samhälle.
 • Med begränsade riktlinjer söka information från den vetenskapliga litteraturen och därefter kunna planera och utföra ett projektbaserat laborativt arbete med hänsyn tagen till de miljömässiga aspekterna av de använda och framställda kemikalierna.
 • Sammanfatta och presentera projektet på ett illustrativt och lättöverskådligt sätt med hänsyn tagen till målgrupp i form av en poster.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att utöka kunskapen för polymerisationsmetoder och fysiska egenskaperna hos de tillverkade materialen genom att ge en detaljerad insikt i polymera materials struktur, egenskaper och tillämpningar. Detta kommer att möjliggöra välgrundade materialval för givna tillämpning och en förståelse för inverkan av den kemiska strukturen på polymerens egenskaper.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

KF1010 Polymerteknologi med cellulosateknologi eller motsvarande

Minst en av följande kurser och gärna båda:
KF2130 Polymerkemi 
KF2140 Polymerfysik
eller motsvarande

Litteratur

Följande böcker ingår:

 • Brydson: Plastics materials, ISBN: 0750641320
  http://www.knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=440
 • Ulrich: Introduction to Industrial Polymers, ISBN: 1569901023
 • Dyson: Speciality polymers, ISBN: 075140358X

Brydson: Plastics materials, ISBN: 0750641320
(se även länken nedan)
http://www.knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=440

Kurslitteraturen lånas ut mot en depositionsavgift i mån av tillgång.

Examination

 • LABA - Laborationer, 3,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända laborationer (LABA; 3,5 hp) och tentamen (TENA; 4,0 hp)

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Examinator

Karin Odelius <hoem@kth.se>

Övrig information

Ersätter 3E1147

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.