Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKF2370 Biologiska kompositer och implantat 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan KF2370 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The course gives a general overview of important biological structure of importance in biomedical context. Implants of the future will be better adapted to biological function. Biocomposites in nature and as implants are covered. The structure-property-function relationships in biological polymers and composites is presented and discussed. The micromechanics of composites. Hierarchical structures and biomimetic. The biological composites in tensile materials and strong fibers. The ceramic composites such as bone and teeth. The pliant composites such as skin, muscle. The role of different biopolymers in the composites (proteins, lipids, mucopolysaccharides and polysaccharides). Man-made composites as implants. Constituents, preparation (physical and chemical processing aspects), structure and properties. Classes of implants. Long-term properties and biological, chemical and mechanical compatibility. Case studies in implants.

Lärandemål

The student shall after completed course be able to:

 • Describe considerations in the development of implants
 • Describe existing biomaterial applications in structural repair such as in bone repair and orthopaedics
 • Explain and analyse the biopolymer function in biocomposites and implants
 • Explain the concepts of biomimetics and its possible role in implants
 • Explain and evaluate the micromechanics of biocomposites
 • Analyse biological composites by describing, explaining and evaluating the constituents of biocomposites from structure to properties using hierarchial level principles
 • Propose and validate biocomposites for new implants
 • Conduct literature and patent surveys on implant applications.
 • Analyse the compiled literature and patent information and suggest additional work.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Biomaterials Science-An introduction to Materials in Medicin, 2nd Ed., B. Ratner, A. S. Hoffman, F. J. Schoen, J. E. Lemons, Elsevier Academic Press, 2004.

Structural Biological Materials-Design and Structure-Property Relationships, M. Elices (Ed.), Elsevier, 2000.

Structural Biomaterials, J. Vincent, Princeton University Press, 1990

Mechanical design in organisms, S. A. Wainwright, W.D. Biggs, J. D. Currey and J. M. Gosline, Princeton University Press, 1982

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Hemuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN3 - Hemuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN4 - Hemuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Startar VT08