LL112V Teknik för lärare i årskurs F-6 7,5 hp

Technology for Teachers, grade F-6

Kursen är avsedd för lärare i åk F-6 som saknar utbildning i teknik. Kursen skall ge en överblick över de teknikområden som läroplanen nämner explicit och teknikdidaktiska kunskaper för att kunna undervisa om dessa. Det huvudsakliga innehållet handlar om mekanik, maskinelement, elsäkerhet och elektriska komponenter. Tekniska system och teknikämnenas historia i grundskolan är också viktiga teman.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Kursnivå (A-D)

 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT17 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT17 P1 (2,5 hp), P2 (5,0 hp)

 • Anmälningskod

  10073

 • Kursen startar

  2017-08-28

 • Kursen slutar

  2018 vecka: 3

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 29

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Matts Amundsen <amunmat@kth.se>

 • Målgrupp

  Lärare i grundskolans åk 1-6 samt förskoleklass som undervisar i ämnet teknik utan att ha tillräcklig utbildning.

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT17 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT17 P1 (2,5 hp), P2 (5,0 hp)

 • Anmälningskod

  51283

 • Kursen startar

  2017-08-28

 • Kursen slutar

  2018 vecka: 3

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 29

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Matts Amundsen <amunmat@kth.se>

 • Målgrupp

  Lärare i grundskolans åk 1-6 samt förskoleklass som undervisar i ämnet teknik utan att ha tillräcklig utbildning.

VT17 för fristående studerande

 • Perioder

  VT17 P3 (2,5 hp), P4 (5,0 hp)

 • Anmälningskod

  20010

 • Kursen startar

  2017-01-17

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 23

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  -

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 29

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Målgrupp

  Lärare i grundskolans åk 1-6 samt förskoleklass som undervisar i ämnet teknik utan att ha tillräcklig utbildning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

̶- redogöra för och problematisera olika sätt att se på syftet med grundskolans teknikämne, inte minst med hänsyn till genus

- redogöra för de ämneskunskaper i teknik inom områdena material, hållfasthet, mekanismer och elkomponenter som krävs för elevers lärande i teknikutvecklingsarbete i åk F-6,

- skapa skisser, manuella och digitala ritningar och modeller i eget tekniskt konstruktions- och utvecklingsarbete

- analysera vardagsföremål och tekniska system utifrån uppbyggnad och funktion, hur de utvecklats över tid samt kan bidra till hållbar utveckling

- planera, organisera och utvärdera teknikundervisning i åk F-6 i relation till styrdokument, olika elevgrupper och teknikdidaktisk forskning,

- analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling i teknik i relation till skolans styrdokument.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är avsedd för verksamma lärare i åk F-6 som saknar utbildning i teknik och teknikdidaktik. Kursen skall ge en överblick över de teknikområden som läroplanen nämner explicit och teknikdidaktiska kunskaper för att kunna undervisa om dessa. Det huvudsakliga innehållet handlar om vardagliga tekniska lösningar, mekanismer, hållfasthet, material, elektriska kopplingar, datorer och programmering samt tekniska system och hållbar utveckling. I kursen berörs även teknikutvecklingsarbete samt dokumentation med hjälp av skisser samt fysiska och digitala modeller. Innehållet behandlas genom såväl läsning av litteratur som praktiska övningar.

Kursupplägg

Kursen består av cirka 10 undervisningstillfällen (eftermiddagar). Däremellan studerar studenterna själva eller i grupp med stöd av en webbaserad lärplattform. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier och studiebesök.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Lärare i någon eller några av årskurserna F-6 med erfarenhet av teknik- och/eller NO-undervisning.

Litteratur

Anges senast tre veckor före kursstart.

Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Utrustningskrav

Dator med internetkoppling.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 5,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer och seminarier, 2,5, betygsskala: P, F

Ges av

Lärarutbildning

Kontaktperson

Eva Björkholm (evabjork@kth.se)

Examinator

Per Norström <perno@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med VT2017.
Examinationsinformation giltig från och med VT2013.