ME2026 Brand, Trends and Traditions 6,0 hp

Brand, Trends and Traditions

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

The course enables an in-depth understanding of different brand perspectives and directions in the contemporary marketplace. The course revolves around five different brand management discourses that is juxtaposed and discussed from ontological and epistemological perspectives.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

 • Att förstå  varumärket ur ett kritiskt makrosociologiskt och idéhistoriskt perspektiv
 • Att få grundläggande insikter i normativ, instrumentell strategisk varumärkesvård
 • Att få insikt om trender inom brand management

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar två huvudsakliga områden: Idéhistoriska diskursperspektiv på varumärken och överblick av normativ strategic brand management.

 • Varumärket som marknadsförings- och kulturell metafor
 • Den protektionistiska varumärkesdiskursen
 • Den strategiska varumärkesdiskursen
 • Den kulturradikala diskursen
 • Varumärkesvärdeinriktningen
 • Semiotik och onthologi kring varumärket

Behörighet

ME1023 Industriell marknadsföring eller liknande.

Rekommenderade förkunskaper

ME1023 Industriell marknadsföring, eller liknande.

Litteratur

Kapferer, JN och Bastien, V (2009); The Luxury Strategy: Freak the rules of Marketing to Build Luxury Brands, Kogan Page.

Examination

 • LIT1 - Literature Task, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Examination skergenom en obligatorisk bokpresentation samt en omfattande gruppuppgift som redovisas muntligt och skriftligt.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Henrik Uggla, henrik.uggla@indek.kth.se, +46 8 790 87 34

Examinator

Henrik Uggla <henrik.uggla@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd VT07.

Ersätter 4D1079.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.